İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

Hipper Kayıt ile küçük büyük fark etmeksizin Mining , cihazı kiralayin kazanç sağlayın. GBC Holding ve MasterCard Anlaşmalı - TurcoinCard şirketi

HİPPER BİLGİ SİSTEMLERİ VE YATIRIM A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEMESİ 

İşbu SÖZLEŞME, Hoşnudiye Mh. Şahin Bulvarı 736. Sk. 2B/16 Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresinde faaliyet gösteren HİPPER A.Ş. (Bundan böyle “HIPPER” olarak anılacaktır.) ile, çözüm ortağı olmak için başvuruda bulunan (bundan böyle ‘’İŞ ORTAĞI‘’ olarak anılacaktır) gerçek veya tüzel kişi arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 27 Kasım 2014 tarihindeki Resmi Gazete’ de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca yapılmıştır. Tüm şartlar önem teşkil ettiğinden ve birlikte yasal bir sözleşme oluşturduğundan, Sözleşmenin tamamını okumanız gerekir. Tarafınızdan kabul edildiği ve okunduğu ilgili web sayfasındaki kutucuğu işaretlemeniz ile tasdik olup, sizin için bağlayıcılığı vardır.

MADDE 1 – SÖZLEŞME’ nin KONUSU 

1.1 İşbu SÖZLEŞME’ nin konusu HIPPER ile İŞ ORTAĞI arasındaki HIPPER’ in sunduğu ve sunacağı her türlü ürün ve hizmetin satışı, pazarlanması ve ilişkilerinin düzenlenmesidir.

1.2- Bu sözleşme, İş Ortakları tarafından HIPPER’ in İş Ortaklığı satış işlemlerini organize etmek ve iş ortaklarının HIPPER’ e kazandırılması, HIPPER ’ in satış politikası doğrultusunda ürün ve hizmetlerin pazarlanması işlemlerinin yürütülmesini ve işleyişini düzenler.

1.3- HIPPER , Türkiye’de kendi işini inşa etmek isteyen girişimcilere anahtar teslimi bir başarı konsepti sunmaktadır.

1.4- HIPPER , sisteme kayıtlı iş otaklarına hem kendi ürün ve hizmet alımlarından hem de sistemde referans oldukları kişilerin ürün ve hizmet satışlarından prim kazandıran, kazançlı bir ticaret formatıdır. HIPPER sistemi, iş ortaklarına sisteme dahil ettiği referans olduğu tüm müşterilerin alış verişlerinden iş ortaklığı sistemi şirket kazanç planı kuralları içinde bulundukları sürece pasif gelir öder. HIPPER iş ortaklarının oluşturduğu ekiplerden ve onların da oluşturacağı ekiplerden ve müşterilerin den elde edilen kazançtan, karlılıktan iş ortaklarına kazanç planı kuralları dahilinde bulunduğu sürece pasif gelir öder. HIPPER, HIPPER ’ i tavsiye eden ve satış yaparak gelir elde etmek isteyen herkes için bir fırsattır. Bu sayede aktif (ticari faaliyetlerde) olan iş ortaklarına performanslarına dayalı olarak her ay artan bir kazanç elde etme imkanı sağlar. HIPPER ’ in iş planı ile kariyer yapabilir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz. HIPPER , size iş planı dahilinde kaldığınız sürece oluşturduğunuz ticaret ağını garantiye alarak ürün ve hizmet satışlarınız devam ettiği sürece sürekli bir gelir elde etme imkanı verir. HIPPER , herkese eşit şartlarda ürün ve hizmet sağlar ve kazanç imkanını sunar. İş ortaklarının gelir ve teşvik kazançları kişisel ve ekip performansları ölçüsünde kazanç planına göre belirlenir.

1.5- Kazanç planından hak edilen gelirler dürüstlük ve bütünlük ilkesine göre şekillendirilmiştir. HIPPER , kazanç planının üzerinde, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler iş ortakları tarafından kabul edilmiş sayılır. Değişiklikler internet ortamı veya çeşitli duyuru organları kullanılarak iş ortaklarına bildirilir. Duyuru tarihinden itibaren HIPPER bu değişikliklere uygun olarak faaliyetlerini sürdürür. 

MADDE 2 – İŞ ORTAĞI’ NIN SORUMLULUK ALANI

2.1.18 yaşını doldurmuş olmak şartı ile gerçek kişiler veya tüzel kişiler www.hipper.com.tr sitesindeki kayıt formunu doldurarak İŞ ORTAĞI olabilir. İŞ ORTAĞI, formda doldurduğu kişisel bilgilerin doğruluğunu kabul etmiş olur. İŞ ORTAĞI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde coğrafi bir sınırlama olmaksızın HIPPER’ in anlaşmalı olduğu olacağı ve/veya HIPPER’ in sunacağı, önereceği ürettiği ürünlerin HIPPER adına doğrudan ve/veya alt iş ortağı teşkilatı ile satış ve pazarlanmasına ve buna ilişkin alt iş ortağı sistemi kurulması ile münhasır olmayan yetkiye sahiptir. İŞ ORTAĞI’ nın HIPPER iş ortaklık sözleşmesine istinaden sözleşme konusu için başarılı olması için HIPPER yetkilileri ile beraber yüksek performans gösterecek ve tüm iş becerisi bilgi ve birikimini bu işin başarısı için kullanacaktır. Bu iş performansı HIPPER şirket kurumsal hassasiyeti, piyasa marka değeri ve imajını zedeleyecek şekilde yapılmayacaktır . 

2.2. Bununla birlikte işbu SÖZLEŞME, İŞ ORTAĞI’ na coğrafi bir bölge veya belli bir HIPPER ürününün hizmet sınıfının pazarlanmasına ilişkin tek satıcılık mahiyetinde bir hak vermekte olmayıp, İŞ ORTAĞI olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde coğrafi bir sınırlama olmaksızın dilediği sayıda ALT İŞ ORTAĞI (bundan sonra bu SÖZLEŞME’ de “ALT İŞ ORTAĞI” olarak anılacaktır.) atamakta veya işbu sözleşme şartları dahilinde doğrudan kurumsallara yönelik satış faaliyetinde bulunmakta serbesttir.

2.3. HIPPER, İŞ ORTAĞI tarafından atanacak her ALT İŞ ORTAĞI ile ayrı bir “İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ” yapacaktır. İşbu SÖZLEŞME, İŞ ORTAĞI’ na ve İŞ ORTAĞI’ nın atadığı ALT İŞ ORTAKLARI’ na birlikte hareket etme hakkı vermez. Taraflar arasında yapılan işbu SÖZLEŞME sadece tarafları bağlar. 

2.4. İŞ ORTAĞI tarafından atanacak olan ALT İŞ ORTAĞI ile ilgili HIPPER’ in onayı gerekir. HIPPER, İŞ ORTAĞI tarafından atanacak ALT İŞ ORTAĞI’ nı reddetme hakkını saklı tutar. 

MADDE 3 – İŞİN KAPSAMI

3.1. İŞ ORTAĞI işbu SÖZLEŞME süresince, işbu SÖZLEŞME kapsamına giren tüm hizmetleri yerine getirecektir. HIPPER gerekirse İŞ ORTAĞI’ nın ayrıca görev tanımını kapsamlı olarak belirleyebilir. HIPPER, İŞ ORTAĞI’ na farklı ünvanlar verebilir ve HIPPER, İŞ ORTAĞI’ nın ünvanını İŞ ORTAĞI ’nın performansına göre belirler. 

3.2. İŞ ORTAĞI, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen diğer görevleri yanında, ilgili ürünlere yönelik promosyon ve tanıtım faaliyetlerinde bulunma görevini de ifa etmeyi kabul eder. HIPPER, İŞ ORTAĞI’ na görevini başarılı bir şekilde ifa edebilmesine yönelik gerekli teknik bilgiyi, malzeme ve iş ekipmanını sağlayacaktır. 

3.3. SÖZLEŞME kapsamındaki her malzeme, iş ekipmanı, müşteri bilgisi ve ticari marka isimleri HIPPER’ in münhasır mülkiyetindedir. Bunların İŞ ORTAĞI veya ALT İŞ ORTAĞI tarafından kullanılması, bunlar üzerinde gerek İŞ ORTAĞI’ na ve gerekse ALT İŞ ORTAĞI’ na herhangi bir hak bahşetmez. 

3.4 İŞ ORTAĞI yükümlülüklerini yerine getirirken aşağıdaki kurallara uymayı kabul eder: 

3.4.1. İŞ ORTAĞI, HIPPER’ in idari personeli, çalışanları ve sair görevlileri ile birlikte, işbirliği ve uyum içinde çalışmayı, HIPPER ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamayı; 

3.4.2 HIPPER’ in talebi üzerine kendisi ile birlikte ve/veya kendi yönetimi ve denetimi altında çalışacak eleman yetiştirmeyi, bunların faaliyetlerini idare ve denetlemeyi; 

3.4.3. Çalışması ve faaliyetleri ile ilgili olarak doğrudan doğruya HIPPER’ in Genel Müdürlüğü’ ne ve /veya HIPPER tarafından gösterilecek kişi ve kuruluşlara düzenli bilgi vermeyi ve bunların talimatları uyarınca hareket etmeyi; 

3.4.4. HIPPER’ in yeni bir yer açması veya iş yerini başka bir yere taşıması halinde HIPPER talep ederse çalışmalarını bu işyerinde sürdürmeyi; 

3.4.5. İŞ ORTAĞI, kendisinin ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer temsilcilerin iş kalitesinden sorumlu olmayı; 

MADDE 4 – ÇALIŞMA YERİ 

4.1. İŞ ORTAĞI, HIPPER’ in iş yerinde ve ayrıca müşterileri evlerinde, işyerlerinde ve kamuya açık alanlarda (ofis dışında) ziyaret etmek sureti ile çalışmayı kabul eder. Bu çalışmalar sırasında her türlühukuki sorumluluk İŞ ORTAĞI’ na ait olup, işin ifası ile ilgili her türlü tedbir ve gerekli izinleri almak münhasıran İŞ ORTAĞI’ nın sorumluluğundadır. İŞ ORTAĞI’nın HIPPER işyeri ve mekanlarında çalışması, İŞ ORTAĞI’ na İş Hukukundan doğan bir hak vermeyeceği gibi, bu durum taraflar arasında işçi, işveren ilişkisine sebebiyet vermez ve/veya bu şekilde yorumlanamaz. 

MADDE 5 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

5.1. İşbu SÖZLEŞME herhangi bir süre sınırı olmaksızın karşılıklı olarak yapılmıştır. 

MADDE 6 – İŞ ORTAĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

6.1. İŞ ORTAĞI, işbu SÖZLEŞME uyarınca, HIPPER web sitesi tasarım stüdyosu satışının ve HIPPER’ in gerek direkt sunacağı ürünler gerekse bayilik yolu ile 3.şahıs ve/veya firmalara ait ürünler ile ilgili olarak iş bu ve sözleşmenin bütünlüğü esas olarak sözleşme süresince yürürlüğe girecek mevzuata, HIPPER’ in talimatlarına ve kendisine bildirilen standartlara uygun olacağını, herhangi bir sebeple bunlara aykırı hareket etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksine davranış sebebi ile HIPPER’ in uğradığı zararı talep hakkı bakidir. 

MADDE 7 – DOĞRUDAN SATIŞ SİSTEMİ 

7.1. “HIPPER Doğrudan Satış Sistemi”, HIPPER’ in bir pazarlama ve satış projesi olup, kurumsal ve gerçek müşterilere (bundan sonra “MÜŞTERİ” olarak da anılacaktır), ürünlerin pazarlanması işi olup her hakkı mahfuzdur. 

7.2. HIPPER İŞ ORTAĞI olmak ücretsizdir. Ücretsiz kayıt olarak anlaşmalı üye iş yerlerinden indirimli alışveriş yapabilirsiniz. 2000 TL değerinde Hipper Cloud Mining Paketi’ni satın alarak mining tesislerimizde yer alan ve özel yazılımlar sayesinde maksimum seviyede coin üreten yüksek teknoloji cihazlarımızdan size ayrılan bölümü 365 gün boyunca kiralamış olursunuz. Bu sayede 365 gün boyunca cihazlarımızın ürettiği coinlerden kazanç elde edersiniz. Mining cihazlarının tüm bakım, onarım masrafları HİPPER’e aittir. 365 günün sonunda yenileme yapmazsanız paketiniz pasif duruma düşer. Dilerseniz yenileme yaparak kazanmaya devam edebilirsiniz. HIPPER’ den Cloud Mining Paketi alan İŞ ORTAĞI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 27 Kasım 2014 tarihindeki Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca yönetmeliğin 3. Bölümünde yazan ve aşağıda aynen alınan ilgili bölümün 9. Maddesi 1. Bendi işbu sözleşme içinde kanunen geçerlidir. 27 Kasım 2014 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29188 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri Cayma hakkı
MADDE 9 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
İŞ ORTAĞI Cloud Mining Paketi ödemesini yaptığı günden itibaren ilk 14 takvim günü içinde cayma hakkına sahiptir, bu durumda satın alınan Cloud Mining Paketi bedeli İŞ ORTAĞI’ na iade edilir. Ancak kanuni süreç olan 14 takvim günü bittikten sonra, yasalarca aksi belirtilmedikçe tüm satın alma işlemleri nihaidir ve ücret iadesi söz konusu değildir. İade isteyebilmek için Cloud Mining Paketi bedeli ile ilgili ödemenin yapılmış olması gerekmektedir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde bankanın aldığı kredi kartı komisyonu ve/veya taksitlendirilen alımlarda bankanın ilave ettiği faiz İŞ ORTAĞI tarafından bankaya ödendiğinden iade tutarından düşülecektir ve ödenen Cloud Mining Paketi bedeli İŞ ORTAĞI’ na iade edilecektir. Bu iade İŞ ORTAĞI’ na e-posta yolu ile yapılan tarihten 14 takvim günü sonra yapılacaktır. 

7.3. HIPPER İŞ ORTAKLIĞI HIPPER üyeleri işbu sözleşmeyi kabul ederek İŞ ORTAĞI olmaktadır. Sözleşme hükümlerine aykırılık durumunda HIPPER kişinin hangi kariyerde olduğuna bakmaksızın, o kişinin iş ortaklığı sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edecektir. 

7.4. Türk Ticaret Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca işbu anlaşmada taraflar: bildirimler, uyarılar, ihbarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar için elektronik postayı geçerli bildirim aracı olarak kabul edilecektir, İŞ ORTAĞI’ nın aksini bildirilmediği sürece geçerli e-posta adresi/adresleri bu sözleşmede beyan ettiği gibidir. 

7.5. İŞ ORTAĞI’ na ait geçerli banka hesap bilgilerinin HIPPER’ e bildirilmiş olması gerekir. 

7.6. Cloud Mining Paketi bedelinin ödemesi HIPPER’ in internet sitesinde bulunan sanal posundan kredi kartı ile yapılabilir, ya da HIPPER’ in internet sitesinde duyurduğu hesap numarasına EFT veya HAVALE göndererek yapılır. Elden başka bir HIPPER iş ortağına para vererek Cloud Mining Paketi satın alınamaz, böyle bir ödeme yaptıysanız HIPPER hiçbir şekilde bu ödemenizden sorumlu değildir. Hiçbir İŞ ORTAĞI HIPPER adına Cloud Mining Paketi bedeli toplamaya yetkili değildir. 

7.7. Tüm PRİM ödemeleri, GBC Digital Games Marketing Ltd. veya GBC Holding iştiraki olan bir firma tarafından ilgili vergi (“stopaj”) kesinti/kesintileri yapılarak sadece banka havalesi yolu ile yapılır. İŞ ORTAĞI’ na hiçbir şekilde nakit ve/veya elden ödeme yapılmaz 

7.8. İŞ ORTAĞI’nın talebi üzerine yapılacak PRİM ödemesi İŞ ORTAĞI tarafından HIPPER’ e bildirilecek kendi şahsı adına açılmış banka hesabına, ayda 2 defa HIPPER’ in belirlediği günlerde yapılır.

7.9.İŞ ORTAĞI belli bir emek sarf ederek elde etmeye hak kazandığı hakedişlerini dilediği tarihte, dilediği kişiye devredebilir. HIPPER hiçbir bedel talep etmeden beyan edilen yeni İŞ ORTAĞI’ nın ismini sisteme kaydederek hakedişlerin kesintisiz yeni İŞ ORTAĞI’ na ödenmesinin devam etmesini sağlar.

7.10. İŞ ORTAĞI, HIPPER’ in iş alanlarının hiç birinde başka hiçbir şirket ile, HIPPER’ in bayiliğini yaptığı şirketlerin başka bayileri ile çalışamaz, yani İŞ ORTAĞI telekomünikasyon, enerji ve ileride HIPPER’ in gireceği iş alanlarında başka bir şirket ile çalışamaz; çalıştığı ilgili şirketler tarafından HIPPER’ e teyit edildiği, sosyal medyada HIPPER herhangi bir paylaşım tespit ettiği takdirde, İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ tek taraflı olarak feshedilir. 

7.11.HIPPER’ in çalıştığı iş alanları dışında İŞ ORTAĞI istediği herhangi bir sektörde istediği herhangi bir başka doğrudan satış sistemi ile çalışan şirketin bayisi, üyesi, iş ortağı, temsilcisi olabilir. Böyle bir durumda İŞ ORTAĞI hiçbir şekilde PRİM hakedişlerini kaybetmez. İŞ ORTAĞI yaptığı sözleşmeleri HIPPER’ e göndermek zorundadır. HIPPER’ e gönderilmeyen sözleşmeler HIPPER müşterisi olamaz ve bunun da primi olmaz. İŞ ORTAĞI yaptığı sözleşmeyi elden başka bir İŞ ORTAĞINA verirse ve bu sözleşme HIPPER’ e ulaşmaz ise, İŞ ORTAĞI HIPPER’ e ulaştırmadığı hiçbir sözleşmeden prim hakkı talep edemez. 

7.12. 2.000 TL değerindeki Hipper Cloud Mining Paketi bundan sonra ‘PAKET’ olarak adlandırılacaktır.

7.13. İŞ ORTAĞI, sanal ofisinde yer alan ödenebilir kazançlarını dilerse Hippara’ya çevirebilir, Hippara’ sıyla yeni paketler aktifleştirebilir ya da istediği Hippara miktarını bir başka kullanıcıya transfer edebilir. Transfer işleminde sistemde kayıtlı cep telefonuna doğrulama kodu gidecektir. Bu işlemden tamamiyle İŞ ORTAĞI sorumludur. Hippara transferi konusunda, İŞ ORTAKLARI’ nın anlaşmazlıklarından kaynaklanan hiçbir problemden HIPPER sorumlu değildir. PAKET prim sistemi şu şekildedir:
A-) Her bir PAKET satışında 240 TL unilevel kazanç planına göre dağılır.
B-) Sınırsız yatay ve sınırsız dikey derinlikteki her bir ayrı koldan yapılan iki PAKET satışından, PAKET eşleşmesi olarak 100 TL hakediş kazanılır. 

MADDE 8 – KAZANÇ PLANI, KARİYER SEVİYELERİ, BONUSLAR VE CLOUD MİNİNG GELİRİ

8.1. İŞ ORTAĞI, sanal ofisine giriş yaparak ‘Günlük Gelir için Tıklayınız’ butonuna tıkladığında, 365 günlük aktiflik süresini tamamlamamış olan tüm paketleri için ayrı ayrı bir günlük Cloud Mining geliri kazanır. Cloud Mining geliri, Cloud Mining Paketi’nin o gün ürettiği coin miktarının Türk Lirası’na çevrilmiş halidir. Bu miktar değişkenlik gösterebilir. Ticari politikalarımız gereği İŞ ORTAĞI, butonu tıklamadığı gün için Cloud Mining gelirini alamaz. Geriye dönük alamadığı günlerle ilgili de hiçbir hak iddaa edemez.


KARİYERLER———————————————————–FARK PRİMİ ORANI

 • BP – İŞ ORTAĞI ——————————————————– %25
  ( 1 adet PAKET) 
 • SE – SERBEST GİRİŞİMCİ —————————————— %35
  ( 5 ayrı hattan BP ) 
 • ID – ULUSLARARASI DİREKTÖR ——————————–%45
  ( 5 ayrı hattan SE, en az 30 PAKET ) 
 • IP – ULUSLARARASI BAŞKAN ————————————%55
  ( 5 ayrı hattan ID, en az 155 PAKET ) 
 • IDP – ULUSLARARASI ELMAS BAŞKAN ———————–%60
  ( 5 ayrı hattan IP, en az 780 PAKET )
 • IWP – ULUSLARARASI DÜNYA BAŞKAN’I ——————-%65 ( 5 ayrı hattan IDP, en az 3900 PAKET )

 

8.2. İŞ ORTAĞI, ID kariyerinden itibaren LİDERLİK PRİMİ kazanmaya başlar.

ID :

 • 1. Sıra ID ve üzeri ————————-%2 
 • 2. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 3. Sıra ID ve üzeri ————————-%3 
 • 4. Sıra ID ve üzeri ————————-%3 
 • 5. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 6. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 7. Sıra ID ve üzeri ————————-%3

IP :

 • 1. Sıra ID ve üzeri ————————-%2
 • 2. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 3. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 4. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 5. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 6. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 7. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 8. Sıra ID ve üzeri ————————-%3

IDP :

 • 1. Sıra ID ve üzeri ————————-%2
 • 2. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 3. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 4. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 5. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 6. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 7. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 8. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 9. Sıra ID ve üzeri ————————-%3

 

IWP:

 • 1. Sıra ID ve üzeri ————————-%2
 • 2. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 3. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 4. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 5. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 6. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 7. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 8. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 9. Sıra ID ve üzeri ————————-%3
 • 10. Sıra ID ve üzeri ————————%3

 

 

8.3. Her satılan PAKET’ten dolayı 240 TL ve sistemde dağılıma giren tüm ticari konseptlerden oluşan cironun;
%1’i o ay içinde en az 3 ayrı hattından 5 – 5 – 5, toplam 15 PAKET aktif eden ID’ ler arasında,
%2’si o ay içinde en az 3 ayrı hattından 10 – 10 – 10, toplam 30 PAKET aktif eden IP’ler arasında,
%3’ü o ay içinde en az 3 ayrı hattından 15 – 15 – 15, toplam 45 PAKET aktif eden IDP’ler arasında eşit biçimde dağıtılır. 

Aynı ay içinde en az 3 ayrı hattından 20 – 20 – 20, toplam 60 PAKET aktif eden IWP kariyerindeki iş ortaklarımız ise HİPPER’in belirlediği bir oranda Dünya cirosundan pay alır.

8.4. İŞ ORTAĞI, PAKET’ ini satın aldığı tarihten itibaren;
7 gün içinde SE olursa extra 500 TL,
30 gün içinde ID olursa extra 1.500 TL,
90 gün içinde IP olursa takip eden 6 ay boyunca aylık extra 2.000 TL (Toplam 12.000 TL), bonus kazanır. 

8.5. Bir ay içerisinde en az 3 ayrı hattından 10’ar paket, toplamda 30 paket satışı yapan İŞ ORTAĞI o ay için extra 1.500 TL ciro bonusu kazanır. 

8.6. İlk 180 gün içinde IDP kariyerine ulaşan İŞ ORTAĞI, takip eden 12 ay boyunca extra 7.500 TL (Toplam 90.000 TL) bonus kazanır.

8.7. 2018 yılı içinde IWP kariyerine ulaşan İŞ ORTAĞI, 2018 Model Range Rover Evoque marka aracı ruhsatıyla kazanır. Bu promosyonu kazanan İŞ ORTAĞI, daha önce almış olduğu IDP kariyer bonusundan feragat eder.

MADDE 9 – ETİK KURALLAR, PAZARLAMA FAALİYETLERİ VE KONTROLLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR 

9.1. İŞ ORTAĞI, HIPPER tarafından hazırlanan reklam, tanıtım ve pazarlama yazılı, sözlü ve görsel materyallerde (afiş, broşür, reklam vb.) ve diğer nitelikli evrakları belirtilmiş olan şartlar dahilinde kullanma hakkına ve sorumluluğuna sahiptir. İŞ ORTAĞI, aynı zamanda kendi imkanlarını kullanarak ve HIPPER’ i bilgilendirip onayını alarak aktif tanıtım, reklam ve pazarlama yapabilecektir. Bu tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak her türlü mecra, sistem, slogan, iş modeli vs. tamamen İŞ ORTAĞI ve/veya alt tedarikçinin sorumluluğunda olup bundan kaynaklanabilecek ve HIPPER’ e yönlendirilebilecek tazminat, ceza vs. her türlü sorumluluk münhasıran İŞ ORTAĞI ve/veya ALT İŞ ORTAĞI’ na aittir. 

9.2. HIPPER, İŞ ORTAĞI’ nın hizmet verdiği her noktada/aşamada işbu SÖZLEŞME’ nin şartlarına uygun yürütülüp yürütülmediğini görevlendirdiği personeli vasıtasıyla önceden haber vermeksizin kontrol etme hakkına sahip olup, İŞ ORTAĞI söz konusu denetim/kontrol konusunda gerekli kolaylığı gösterecektir. HIPPER bu konudaki tüm talimat ve revize istekleri İŞ ORTAĞI tarafından hemen yerine getirilecektir. Böyle bir durumda İŞ ORTAĞI’ nın tazminat, zarar, kar kaybı vs. bir nam altında talep hakkı yoktur. Bununla birlikte işbu madde şartları dahilinde İŞ ORTAĞI’ nın ALT İŞ ORTAĞI tarafından yapılan faaliyetlerinde, bu kapsamda olması ile ilgili olarak, İŞ ORTAĞI, gerekli tüm makul tedbirleri alacaktır. 

9.3. İŞ ORTAKLARI SPONSOR İLİŞKİLERİ şu şekilde düzenlenir: Şayet bir İŞ ORTAĞI sponsorunu değiştirmek istiyorsa, ya da bir sponsor alt ekibinde bir kişiyi ekibinde istemiyorsa, her iki taraf da HİPPER’e ıslak imzalı dilekçe göndermelidir. Tüm üst sponsorların onayı alındıktan sonra İŞ ORTAĞI bundan sonraki paketlerini dilediği bir yerden aktifleştirebilir. Mevcut paketlerinin yer değişikliği söz konusu değildir.

9.4. HIPPER’ de özel bir iş ortaklığı statüsü yoktur. Türkiye’nin herhangi bir bölgesine özel bir iş ortaklığı platformu yoktur. HIPPER’ in hiçbir İŞ ORTAĞI’ nın bir diğer İŞ ORTAĞI’ ndan farklı bir ayrıcalığı yoktur. Ayrı bir prim sistemi, ayrı bir hak, ayrı bir yetkisi yoktur. İş ortakları arasındaki tek fark, kariyerlerine göre elde edecekleri prim sistemidir. Bu prim sistemi haricinden hiçbir özel statüde, özel haklara sahip, özel yetkilere sahip, bölgesel özel yetkisi olan İŞ ORTAĞI yoktur. Bunun aksini söyleyerek bir çıkar elde etmeye çalışan bir İŞ ORTAĞI olursa, derhal HIPPER ile tüm ilişkisi kesilir.

MADDE 10 – İŞ ORTAĞI’ NIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

10.1. İŞ ORTAĞI hazırlayacağı her türlü broşürü, posteri ve benzeri tanıtım malzemelerini mutlaka HIPPER ile paylaşarak, onay aldıktan sonra yapma hakkına sahiptir. 

10.2. İŞ ORTAĞI internet ortamındaki tüm platformlarda yapacağı tanıtımlarda mutlaka HIPPER’ i bilgilendirmeli ve onay almalıdır. Bu konuda HIPPER’ den gelecek herhangi bir uyarı kendisine bildirildiğinde derhal gereğini yerine getireceğini kabul ve beyan eder. Aksi takdirde karşılaşılacak hukuki müediyelerden HIPPER sorumlu tutulamaz. 

10.3. İŞ ORTAĞI, PAKET’ ini satın aldıktan 365 gün sonra tekrar yenilemediği taktirde PAKET’ i pasif duruma düşer. İŞ ORTAĞI, PAKET’ ini tekrar yenilemek zorunda değildir. 

MADDE 11 – TEBLİGAT ADRESLERİ VE BİLDİRİMLER

11.1. Taraflarca yapılacak her türlü bildirim Ülkemizde, 1 Temmuz 2012 tarihli yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal olarak geçerli elektronik yazışma vebildirim olarak tanımlanan e- posta yolu ile yapılacaktır. Yeni TTK, KEP ile, ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, sözleşme feshi, ihale, teklif, sözleşme paylaşımı, şirket beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderileri elektronik ortamda yapabilmeyi sağladığından dolayı, HIPPER İŞ ORTAĞI’ na KEP kapsamında yapılan her türlü bidirimi yapabilecektir. Elektronik Posta Adres değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildirilmedikçe, işbu sözleşmede yazılan elektronik posta adresleri geçerli sayılacak ve yapılan tebligatlar geçerli olacaktır. Şayet HIPPER ve İŞ ORTAĞI ilk sayfada yazan, taraflarca geçerli olduğunu kabul ve beyan edilen adreslere yazılı tebligat yapmayı tercih ederse, bu yöntem de taraflarca kabul edilmiş tebligat ve bildirim olarak geçerli sayılacaktır. HIPPER İŞ ORTAĞI olan her kişi HIPPER tarafından yapılacak olan her türlü bilgilendirme telefonu, telefonuna sms gönderimi ve eposta adresine eposta gönderilmesine izin vermiş kabul edilir. Şayet bir bayi bildirim istemiyorsa, HIPPER’ e e-posta yolu ile bildirimde bulunmalıdır. 

MADDE 12 – HAKLAR VE HAKLARIN DEVRİ 

12.1. İŞ ORTAĞI, işbu SÖZLEŞME konusu işleri ve/veya hakları tamamen veya kısmen HIPPER’ in yazılı onayını almadan üçüncü şahıslara veya tüzel kişiliğe devir veya temlik edemeyecektir. İşbu SÖZLEŞME veya bu SÖZLEŞME’ den doğan ve/veya doğacak haklar, teminat olarak kullanılamaz ve/veya ivazlı ve/veya ivazsız menfaat konusu yapılamaz. Tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve mükellefiyetleri, taraflar arasında bir İşçi- işveren ilişkisi, ticari şirket ortaklığı ve/ veya tarafların birbirlerinin kefili olduğu şeklinde yorumlanmayacak ve bu amaca uygun olarak ifa edilmeyecektir. Taraflar, işbu SÖZLEŞME’ deki tüm hak ve mükellefiyetleri basiretli bir tacir olarak ifa edecekler ve iyiniyet kaideleri dahilinde yorumlayacaklar ve davranacaklardır. HIPPER hak devreden bir iş ortağından kesinlikle bir ücret talep etmez, iki tarafın yazılı başvurusu ile bu değişiklik yapılır.

12.2. VEFAT HALİNDE MİRAS kalması varislerin HIPPER’ e veraset ilamı ile başvurarak gerçekleştirilir ve İŞ ORTAĞIMIZIN varisleri hakkedişleri bayilik şartlarını yerine getirdikleri müddetçe almaya devam ederler. 

12.3. İşbu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren HIPPER’ in sözleşmeye ekleyeceği her türlü ürün için ayrı ayrı belirtilecek satış ve prim sistemi ve her türlü ek bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. HIPPER sisteme yüklediği yeni koşul, ürün ve eklerle ilgili artı bir bildirimde bulunmayacaktır. Sisteme yüklenen bilgi ile ilgili iş ortağı aksine yazılı bir tebligatta bulunmadığı sürece bahse konu bildirimi okumuş anlamış ve kabul etmiş sayılacaktır. 

MADDE 13 – GİZLİLİK ve SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

13.1. İşbu SÖZLEŞME süresince İŞ ORTAĞI tarafıdan sağlanan Müşteri Bilgisi ve diğer bilgiler HIPPER’ e aittir. Müşteri ile ilgili adres bilgileri yalnızca iş amaçlı olarak kullanılabilir. Veri korunması ve rekabet mevzuatına göre, İŞ ORTAĞI üçüncü kişilere ve bilhassa rakiplere müşterinin ve/veya diğer İŞ ORTAKLARI’ nın veya HIPPER Satış Temsilcilerinin veya kendi veya diğer ALT İŞ ORTAKLARI’ nın adres dahil hiçbir bilgiyi kesinlikle açıklayamaz veya başka amaçla dahi olsa kullanamaz.(Kanundan doğan mükellefiyetler saklıdır.) 

13.2. Her iki taraf da Türkiye Cumhuriyeti’ nin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve mevzuatındaki hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu SÖZLEŞME veya SÖZLEŞME’nin uygulanması dolayısıyla öğrendiğikarşı tarafın hizmetleri, üretimi, icraatı, mali durumu ve benzeri hususlar ile herhangi bir şekilde ilgili olan veya teknik mahiyetteki herhangi bir bilgiyi muhafaza edeceği ve koruyacağı ve idareci ve personelinin gizli ve sır olarak tutacağı ve kimseyi açıklamayacağı hususunda taahhüt eder. 

13.3. İŞ ORTAĞI, her zaman, HIPPER’ in işi ile ilgili herhangi bir gizli bilgiyi; bu bilgiler arasında sadece sayılacaklar ile sınırlı kalmamak kaydı ile müşterilerle, ödemelerle, hesaplarla, banka bilgileriyle, satışlarla, karlarla, personelle, fiyatlandırma ve ücret politikalarıyla, seviyelerle, operasyonel yöntemlerle, teknolojiyle, know- how ile, markalarla, logolarla, teknik süreçle, formüllerle, lisanslarla, izinlerle, iş planları ve sair bilgiler girmektedir; kesinlikle gizli tutacağını ve bunları doğrudan veya başka bir şahıs aracılığı ile açıklamayacağını, kullanmayacağını, yaymayacağını veya başka bir şekilde açıklamayacağını beyan ve taahhüt eder. 

13.4. İŞ ORTAĞI kendilerine iletilen özel bilgileri hiçbir şekilde başka amaçla kullanmayacak, dağıtmayacak, üçüncü kişilere aktarmayacaktır. Özel bilgiler, tarafın yazılı ve/veya sözlü ve/veya elektronik formatta birbirlerine ilettiği her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansal bilgi ve hedefler, veri, know- how, tasarım, yazılım, müşteri listeleri ve benzeri bilgileri içerir. Taraflarca özel bilgiler gizli tutulacak ve bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önemleri alınacaktır. 

13.5. İşbu SÖZLEŞME’ nin feshedilmesi ve/veya herhangi bir başka sebepten sona ermesiyle, İŞ ORTAĞI, hizmet satışı ve sair ilgili tüm konulardaki görevini hemen durduracak ve önceden kendisine tevdiedilmiş tüm malzeme ve iş ekipmanlarını ve iş ile ilgili tüm bilgi ve belgeyi hemen HIPPER’ e teslim edecektir. İŞ ORTAĞI kendi elinde veya kontrolünde bulunabilecek olan gizli bilgiler ile ilgili tüm elektronik ve/veya basılı yazışmaları, notları, kayıtları, raporları ve diğer bilgi ve belgeleri, kopyaları da dahil olmak üzere HIPPER’ e iade edecektir. 

MADDE 14 – FESİH 

14.1. Bu SÖZLEŞME konusu projenin herhangi bir sebepten dolayı iptal edilmesi, ilgili mevzuatın değişmesi ya da resmi otoritelerin ilgili sözleşme şartlarını ifa etmeyi imkansızlaştıracak ve/veya ifası taraflarca katlanması çok müşkül hale gelecek tasarruflarda bulunması durumunda HIPPER, işbu SÖZLEŞME’ yi tek taraflı olarak feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir fesih durumunda, İŞ ORTAĞI, iş ortaklığı sözleşmesinden doğan tüm temsil ve haklarının, ve/veya gelecek gelir paylaşım haklarının geçerliliği yitireceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 

14.2. Ayrıca işbu SÖZLEŞME, HIPPER tarafından aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı tek taraflı olarak fesih edilebilir: 

14.2.1. İŞ ORTAĞI’ nın HIPPER’ in yazılı olurunu almadan, HIPPER’ i ve temsil etmesini iddaasında bulunması ve HIPPER namına üçüncü şahıslara taahhütte bulunması, vb. eylemlerde bulunması; 

14.2.2. İŞ ORTAĞI, HIPPER’ in yazılı oluru olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen sözleşme konusu işleri üçüncü kişilere devretmesi; 

14.2.3. İŞ ORTAĞI’ nın suç teşkil eden bir fiilinin tespit edilmesi halinde HIPPER, SÖZLEŞME’ yi derhal feshedebilecek ve gerekli hallerde ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına ayrıca suçduyurusunda bulanabilecektir. 

14.3. Sözleşmesi her ne suretle olursa olsun sona eren İŞ ORTAĞI, bu tarihe kadar elinde bulunan bütün satış ve pazarlama belgelerini ve ilgili tüm bilgileri HIPPER’ e teslim edecektir.

14.4. İşbu SÖZLEŞME, herhangi bir sebepten dolayı İŞ ORTAĞI tarafından HIPPER’ e en az 2 (iki) ay evvelinden yazılı olarak bildirilmek sureti ile fesih edilebilir. Böyle bir fesih durumunda, İŞ ORTAĞI, HIPPER ile arasında olan iş ortaklığı ilişkisinden doğan tüm temsil ve haklarının, feshin geçerli olduğu süreden itibaren gelecek gelir paylaşım haklarını da yitireceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 

MADDE 15 – CEZAİ ŞARTLAR 

15.1. İŞ ORTAĞI, işbu SÖZLEŞME’ nin ilgili maddelerinde belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birini kasten veya ağır ihmal neticesinde ihlal etmesi halinde HIPPER yazılı savunma ister, kişinin sponsoru ile beraber yapılacak değerlendirme neticesinde, HIPPER şayet kasıt ve ağır ihmal olduğu konusunda karar aldıysa, HIPPER herhangi bir mahkeme kararı veya ihtar ve ihbara gerek olmaksızıngeçmiş dönemlere ait henüz HIPPER tarafından kendisine ödenmemiş ve gelecekte oluşacak tüm PRİM haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

15.2. Taraflar burada söz konusu bu cezai şartın taraflarca kararlaştırıldığı ve fahiş nitelikte olmadığı hususlarında anlaşmakta, bu cezai şartı kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir. 

MADDE 16 – MÜCBİR SEBEPLER 

16.1.HIPPER’ den kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, HIPPER’ in bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebinmeydana geldiği tarihi izleyen 3 (üç) gün içinde HIPPER’ in İŞ ORTAĞI’ na yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi / ilan edilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir: Doğal afetler; Kanuni grev, lokavt, avarya hali; Genel salgın hastalıklar; Kısmi veya genel seferberlik ilanı; Savaş; Telekomünikasyon, elektrik ve/ veya elektronik sistemlerde ülke çapında ve/veya uluslararası seviyede olabilecek çok ciddi hasar, sabotaj, hava durumundan kaynaklanan vs. imkansızlık durumları, resmi makamların, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmelerini geciktiren ve/ veya bunları imkansız kılan kararları, eylem veya işlemleri.

MADDE 17 – ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ VE YETKİLİ MAHKEME

17.1. Bu sözleşmede yer alan feshe ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, çıkacak anlaşmazlığın karşılıklı görüşmeler yoluyla çözümlenememesi durumunda, anlaşmazlığın çözümünde ESKİŞEHİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

17.2. İşbu SÖZLEŞME’ de hüküm bulunmayan hallerde, ticari teamüller Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu ilgili maddeleri tamamlayıcı olarak kullanılır. SÖZLEŞME maddelerinden birinin geçersizolması durumunda, eğer geçersiz hüküm tarafların hak ve mükellefiyetlerini ifa etmelerini imkansız hale getiriyor ise, bu durumda SÖZLEŞME kendiliğinden hükümsüz hale gelir, diğer hallerde, geçersizmadde haricindeki diğer tüm maddeler işbu ilişkide taraflar için bağlayıcıdır.

3 cevap

 1. saim dedi ki:

  -İlk kez bir Türk şirketini bu denli sağlam temeller üzerinde gördüm. Sayın Sadun Kaya’nın varlığı bile projenin büyüklüğünü gösteriyor. Kısacası kazanmaya devam ediyoruz.

 2. ömer dedi ki:

  -hipper harika bir firma 1 yıldır gunu gününe paraları ödemiş projelerını hayata geçirmiş bir firma kesinlikle yatırım yapılır

 3. fatih dedi ki:

  -hipper harika bir firma 1 yıldır gunu gününe paraları ödemiş projelerını hayata geçirmiş bir firma kesinlikle yatırım yapılır

Yorumlar kapatıldı.